Adelofagi su bili pripadnici hrišćanske sekte, čiji ih je nauk priječio da jedu pred drugima. Postojali su krajem 4. veka.