Ada (programski jezik)

Ada, programski jezik visokog nivoa, koji je zasnovan na Paskalu. Projektovalo ga je Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, krajem sedamdesetih godina 20. veka, sa ciljem da bude primarni jezik ovog ministarstva.

Zanimljivo je da je naziv dat po Ejdi Bajron, grofici od Lavlejsa, koja se često navodi kao Ada, kćerki engleskog pesnika lorda Bajrona i Anabele Milbank. Baveći se matematikom, Ejda se, kao asistentkinja Čarlsa Babidža, zainteresovala za projekat analitičke mašine, koja se smatra prvim mehaničkim računarom u devetnaestom veku, a Ejda prvim programerom.

IstorijaUredi

Ada je dizajnirana kao odgovor na zahtev da se napravi zajednički jezik višeg nivoa za sve odbrambene aplikacije. U takmičenju za novi jezik pobedio je tim Jean Ichbiah-a u "Honeywell Bull"-u.

Ada je ANSI i ISO standard (Reference Manual for the Ada Programming Language, ANSI/MIL-STD-1815A-1983)

Takođe Ada prethodi otkriću objektno orijentisanog dizajna. Međutim ona podržava mnoge strategije OO dizajna i pruža podršku za konsturkciju apstraktnih tipova podatka (objektno orijentisana Ada - "Ada 95").

Bitno svojstvo Ada jezika je "multitasking" ili "multithreading". "Multitasking" omogućava multiprogramiranje jednom korisniku tako što mu omogućava istovremeno izvršavanje većeg broja programa.

Sintaksa je jednostavna, konzistentna i čitljiva. Na primer "if x > 0 then y := 0; end if;" dakle, nepravilno bi bilo "if x > 0 then y := 0;" završetak mora biti sa "end if;".

"Hello, world!"Uredi

with Ada.Text_IO; 
 
procedure Hello is
begin
  Ada.Text_IO.Put_Line("Hello, world!");
end Hello;

DijalektiUredi

Ada 83, Ada 95, Ada 2005

UticajiUredi

ALGOL 68, Pascal, C++ (Ada 95), Smalltalk (Ada 95), Java (Ada 2005)

Programski jezik Ada na: C++, PL/SQL, VHDL

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • J.G.P. Barnes, "Programming in Ada plus Language Reference Manual", 3rd ed, Addison-Wesley, 1991. ISBN 0-201-56539-0
  • Narain Gehani, "Ada, an Advanced Introduction including Referebce Manual for the Ada Programming Language", Prentice-Hall

LiteraturaUredi