Acoraceae su jedna od filogenetski najprimitivnijih familija monokotiledonih skrivenosemenica. Obuhvata samo jedan rod - šaš (Acorus) sa nekoliko vrsta od kojih je najpoznatija Acorus calamus.

Acoraceae
Acorus calamus - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-006.jpg
Naučna klasifikacija
Carstvo: Plantae
Razred: Liliopsida
Red: Acorales
Porodica: Acoraceae
Map-Acoraceae.PNG
Areal familije -{Acoraceae}-, odnosno roda Acorus

Familija je ime dobila još 1820. godine, ali je u kasnijim klasifikacionim sistemima rod Acorus svrstavan u familiju kozlaca (Araceae). Tek krajem 20. veka, a na osnovu podataka molekularne sistematike, ponovo se za ovaj rod uspostavljaju posebna familija i poseban red.

Karakteristike šaševaUredi

Familiju karakterišu cvast klip sa lateralnom listolikom spatom, u kome se nalaze sitni cvetovi, pentaciklični, slabo zigomorfni. Ćelije tapetuma su dvojedarne do četvorojedarne, karpele su ascidijatne-plikatne, sinkarpija je kongentijalna. Placentacija apikalna. Ovule su atropne, postoji nekoliko u svakoj karpeli, obavijene sluzi koju luče intraovarijalne trihome. Endosperm je veoma razvijen, postoji i perisperm (izveden iz nucelarnog epidermisa). Polenov omotač je bez ektegzine, a endegzina je lamelatna. Plod je bobica.

Listovi su dvoredi, izofacijalni, slatkasto mirisni, u lisnoj dršci postoje dva odvojena provodna cilindra.

Osnovni broj hromozoma u familiji je x=9, 11 i 12.

Areal familijeUredi

Familija šaševa je prisutna u dva biogeografska carstva - holarktičkom i indomalajskom, sa arealom koji se prostire od zapadnih delova Severne Amerike do indonezijskih ostrva.


Galerija predstavnika familijeUredi

Eksterni linkoviUredi