Abuna ( giz: አቡነ abuna = Naš otac) je titula glavara Etiopske pravoslavne tevahede Crkve u suštini je istovjetna tituli Patrijarha u Istočnim pravoslavnim Crkvama.

Kroz cijelu povijest, sve do 1951. kad je Etiopska pravoslavna tevahedo Crkva postala autokefalna, Abunu etiopske crkve birao je Patrijarh Aleksandrije i cijele Afrike, koji je ujedno bio i glavar Koptske Crkve te je imao ovlasti i nad etiopskom diocezom.