Abrevijatura (muzika)

Abrevijatura (ital. abbreviatura)[1] je notna skraćenica koja se upotrebljava u muzici da bi se izbeglo prepisivanje istih nota, iste grupe nota, celih taktova ili ponovno pisanje čitave deonice neke kopozicije koja treba de se ponovi.

Koja je korist od abrevijaturaUredi

Abrevijature [2] u notnom pisanju muzičaru četvorostruko pomažu:

 1. štede vreme (ne mora dva puta isti notni tekst da se piše),
 2. štede prostor (jer se ne notira dva puta isto),
 3. olakšavaju pisanje (jer su kraće ili ne mora dva puta isti notni tekst da se piše),
 4. vizuelno pojednostavljuju notni tekst (čitaocu i izvođaču).

Prikaz nekih abrevijatura i pomoćnih znakovaUredi

Abrevijature (skraćenice) sa pomoćnim znacima omogućavaju preglednost notnog teksta i kraće beleženje.[3]

Neke od njih su:

 1.     (Repeticija)
 2.    (Prima i sekonda volta)
 3. D.C.  (Da capo)
 4. D. C. al segno  (Da capo al segno)
 5. D. C. al fine  (Da capo al Fine)
 6. D. C. al Coda  (Da capo al Coda)
 7.    (Segno)
 8. D. S.  (Dal segno)
 9. D. S. al Coda  (Dal segno al Coda)
 10. D. S. al Fine  (Dal segno al Fine)
 11.       (Notne skraćenice)
 12. 8va  (Transponovanje za oktavu)
 13. bis  (Znak za ponavljanje)
 14. Attacca
 15. Ad libitum
 16. VI-DE

Vidi jošUredi

ReferenceUredi