Abija

višeznačna odrednica na Vikimediji

Abija ili Avija (Abijah znači "Moj otac je Jah (skraćenica za Jehovah)" je ličnost koja se spominje u Hebrejskoj Bibliji.

  1. Ljetopisi 7:8.
  2. 1 Ljetopisi 2:24.
  3. Abija je također drugi sin Samuelov (1 Samuel 8:2; 1 Ljetppisi 6:28). Njegovo ponašanje, zajedno s ponašanjem njegove braće, kao suca u Beer-shebi, na koje mjesto ga je imenovao otac, dovelo je do narodnog nezadosvoljstva, i na kraju natejeralo narod da traži kraljevsku vlast.
  4. Drugi Abija bio je potomak Eleazara, sina Aaronovog, poglavar jednog od dvadesetčetiri reda na koje je svećenstvo podijeljeno od strane Davidas (1 Ljet. 24:10). Red Abijin je bio jedan od onih koji se nisu vratuli iz sužanjstva (Ezra 2:36-39; Nehemija 7:39-42; 12:1).
  5. Abija ili Abijam, bio je sin Rehoboama te ga naslijedio na priejstolju Jude (1 Ljet. 3:10).
  6. Abija je također bilo ime Jeroboama, prvo kralja Izraela. Kada se teško razbolio kao mladić, otac mu je poslao suprugu da se savjetuje s prorokom Ahijom o njegovom oporavku. Prorok, iako slijep zbog starosti, znao je da dolazi žena Jeroboamova, te potaknut božanskim nadahnućem je objavio da iako se na Abiji "našlo nešto što se u kući Jeroboamovoj svidjelo Jahvi", da će jedino on mirno umrijeti. Čim je majka prešla prag vrata, mladić je umro, i "sav ga je Izrael oplakao" (1 Kraljevi 14:1-18).
  7. Kći Zeharijina (2 Ljet. 29:1; usporedi Izaija 8:2), a nakon toga žena Ahazova je također nazvanaAbija. Poznata je i kao Abi (2 Kraljevi 18:2).
  8. Jedan od sinova Behera, sina Benjamina (1 Ljet. 7:8) je bio Abija, također poznat po imenu Abia.

Reference

uredi