Abdulah ibn Numair

Abdulah ibn Numair al-Hamadani (? - 814 [1]) bio je iranski islamski učenjak iz Hamadana, poznat kao jedan od naratora hadisa. Citiran je u Sahih Muslimu.

IzvoriUredi

  1. 199 AH