ATC kod P02 Antelmintici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa P02 je deo anatomske grupe P Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata.[1]

ATC kodovi
P Antiparazitni proizvodi, insekticidi i sredstva za zaštitu od insekata
Samo za ljude
P01 Antiprotozoici
P02 Antelmintici
P03 Ektoparazitici, uključujući skabicide, insekticide i repelante
Samo ATCvet
QP51 Antiprotozoici
QP52 Antelmintici
QP53 Ektoparazitici, uključujući insekticide i repelante
QP54 Endektocidi

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

P02BA Hinolinski derivati i srodne supstance

uredi
P02BA01 Prazikvantel
P02BA02 Oksamnihin

P02BB Organofosforna jedinjenja

uredi
P02BB01 Metrifonat

P02BX Drugi antimetiljni agensi

uredi
P02BX01 Bitionol
P02BX02 Niridazol
P02BX03 Stibofen
P02BX04 Triklabendazol

P02CA Benzimidazolni derivati

uredi
P02CA01 Mebendazol
P02CA02 Tiabendazol
P02CA03 Albendazol
P02CA04 Ciklobendazol
P02CA05 Flubendazol
P02CA06 Fenbendazol
P02CA51 Mebendazol, kombinacije

P02CB Piperazin i derivati

uredi
P02CB01 Piperazin
P02CB02 Dietilkarbamazin
P02CC01 Pirantel
P02CC02 Oksantel

P02CE Imidazotiazolni derivati

uredi
P02CE01 Levamisol
P02CF01 Ivermektin

P02CX Drugi antinematodni agensi

uredi
P02CX01 Pirvinijum
P02CX02 Befenijum

P02D Agensi protiv pantljičare

uredi
P02DA01 Niklosamid

P02DX Drugi

uredi
P02DX01 Desaspidin
P02DX02 Dihlorofen

Reference

uredi
  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.