ATC kod P H:title su sekcija sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda.[1]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

ReferenceUredi

  1. "ATC/DDD Index 2012". WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/.