ATC kod G03 Seks hormoni i modulatori genitalnog sistema su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa G03 je deo anatomske grupe G Genitourinarni sistem i polni hormoni.[1]

ATC kodovi
G Urogenitalni sistem i polni hormoni
G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici
G02 Drugi ginekologici
G03 Polni hormoni i modulatori genitalnog sistema
G04 Urologici
samo ATCvet
QG51 Antiinfektivi i antiseptici za intrauterinsku upotrebu
QG52 Proizvodi za bradavice i vime

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QG03...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

G03A Hormonalni kontraceptivi za sistemisku upotrebu uredi

G03AA Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije uredi

G03AA01 Etinodiol i estrogen
G03AA02 Hingestanol i estrogen
G03AA03 Linestrenol i estrogen
G03AA04 Megestrol i estrogen
G03AA05 Noretisteron i estrogen
G03AA06 Norgestrel i estrogen
G03AA07 Levonorgestrel i estrogen
G03AA08 Medroksiprogesteron i estrogen
G03AA09 Dezogestrel i estrogen
G03AA10 Gestoden i estrogen
G03AA11 Norgestimat i estrogen
G03AA12 Drospirenon i estrogen
G03AA13 Norelgestromin i estrogen
G03AA14 Nomegestrol i estrogen
G03AA15 Hlormadinon i estrogen

G03AB Progestogeni i estrogeni, sekvencioni preparati uredi

G03AB01 Megestrol i estrogen
G03AB02 Linestrenol i estrogen
G03AB03 Levonorgestrel i estrogen
G03AB04 Noretisteron i estrogen
G03AB05 Desogestrel i estrogen
G03AB06 Gestoden i estrogen
G03AB07 Hlormadinon i estrogen
G03AB08 Dienogest i estrogen

G03AC Progestogeni uredi

G03AC01 Noretisteron
G03AC02 Linestrenol
G03AC03 Levonorgestrel
G03AC04 Hingestanol
G03AC05 Megestrol
G03AC06 Medroksiprogesteron
G03AC07 Norgestrienon
G03AC08 Etonogestrel
G03AC09 Desogestrel

G03AD Hitna kontraceptivna sredstva uredi

G03AD01 Levonorgestrel
G03AD02 Ulipristal

G03B Androgeni uredi

G03BA 3-oksoandrosten-(4) derivati uredi

G03BA01 Fluokismesteron
G03BA02 Metiltestosteron
G03BA03 Testosteron

G03BB 5-androstanon-(3) derivati uredi

G03BB01 Mesterolon
G03BB02 Androstanolon

G03C Estrogeni uredi

G03CA Prirodni i semisintetički estrogeni uredi

G03CA01 Etinilestradiol
G03CA03 Estradiol
G03CA04 Estriol
G03CA06 Hlorotrianisen
G03CA07 Estron
G03CA09 Promestrien
G03CA53 Estradiol, kombinacije
G03CA57 Konjugovani estrogeni

G03CB Sintetički estrogeni uredi

G03CB01 Dienestrol
G03CB02 Dietilstilbestrol
G03CB03 Metalenestril
G03CB04 Moksestrol

G03CC Estrogeni, kombinacije sa drugim lekovima uredi

G03CC02 Dienestrol
G03CC03 Metalenestril
G03CC04 Estron
G03CC05 Dietilstilbestrol
G03CC06 Estriol

G03CX Drugi estrogeni uredi

G03CX01 Tibolon

G03D Progestogeni uredi

G03DA Pregnen-(4) derivati uredi

G03DA01 Gestonoron
G03DA02 Medroksiprogesteron
G03DA03 Hidroksiprogesteron
G03DA04 Progesteron
QG03DA90 Proligeston

G03DB Pregnadien derivati uredi

G03DB01 Didrogesteron
G03DB02 Megestrol
G03DB03 Medrogeston
G03DB04 Nomegestrol
G03DB05 Demegeston
G03DB06 Hlormadinon
G03DB07 Promegestone
G03DB08 Dienogest

G03DC Estren derivati uredi

G03DC01 Alilestrenol
G03DC02 Noretisteron
G03DC03 Linestrenol
G03DC04 Etisteron
G03DC05 Tibolon
G03DC06 Etinodiol
G03DC31 Metilestrenolon

QG03DX Drugi progestogeni uredi

QG03DX90 Altrenogest
QG03DX91 Delmadinon

G03E Androgeni i ženski seks hormoni u kombinaciji uredi

G03EA Androgeni i estrogeni uredi

G03EA01 Metiltestosteron i estrogen
G03EA02 Testosteron i estrogen
G03EA03 Prasteron i estrogen

G03EB Androgen, progestogen i estrogen u kombinaciji uredi

G03EK Androgeni i ženski seks hormoni u kombinaciji sa drugim lekovima uredi

G03EK01 Metiltestosteron

G03F Progestogeni i estrogeni u kombinaciji uredi

G03FA Progestogeni i estrogeni, fiksne kombinacije uredi

G03FA01 Noretisteron i estrogen
G03FA02 Hidroksiprogesteron i estrogen
G03FA03 Etisteron i estrogen
G03FA04 Progesteron i estrogen
G03FA05 Metilnortestosteron i estrogen
G03FA06 Etinodiol i estrogen
G03FA07 Linestrenol i estrogen
G03FA08 Megestrol i estrogen
G03FA09 Noretinodrel i estrogen
G03FA10 Norgestrel i estrogen
G03FA11 Levonorgestrel i estrogen
G03FA12 Medroksiprogesteron i estrogen
G03FA13 Norgestimat i estrogen
G03FA14 Didrogesteron i estrogen
G03FA15 Dienogest i estrogen
G03FA16 Trimegeston i estrogen
G03FA17 Drospirenon i estrogen

G03FB Progestogeni i estrogeni, sekvencijalni preparati uredi

G03FB01 Norgestrel i estrogen
G03FB02 Linestrenol i estrogen
G03FB03 Hlormadinon i estrogen
G03FB04 Megestrol i estrogen
G03FB05 Noretisteron i estrogen
G03FB06 Medroksiprogesteron i estrogen
G03FB07 Medrogeston i estrogen
G03FB08 Didrogesteron i estrogen
G03FB09 Levonorgestrel i estrogen
G03FB10 Desogestrel i estrogen
G03FB11 Trimegeston i estrogen

G03G Gonadotropini i drugi ovulacioni stimulansi uredi

G03GA Gonadotropini uredi

G03GA01 Humani horionski gonadotropin
G03GA02 Humani menopauzalni gonadotropin
G03GA03 Serum gonadotropina
G03GA04 Urofolitropin
G03GA05 Folitropin alfa
G03GA06 Folitropin beta
G03GA07 Lutropin alfa
G03GA08 Horiogonadotropin alfa
G03GA09 Korifolitropin alfa
G03GA30 Kombinacije
QG03GA90 Folikulostimulišući hormon-hipofizni
QG03GA99 Gonadotropini, kombinacije

G03GB Ovulacioni stimulansi, sintetički uredi

G03GB01 Ciklofenil
G03GB02 Klomifen
G03GB03 Epimestrol

G03H Antiandrogeni uredi

G03HA Antiandrogeni uredi

G03HA01 Ciproteron

G03HB Antiandrogeni i estrogeni uredi

G03HB01 Ciproteron i estrogen

G03X Drugi seks hormoni i modulatori genitalnog sistema uredi

G03XA Antigonadotropini i slični agensi uredi

G03XA01 Danazol
G03XA02 Gestrinon
QG03XA90 Anti-Pmsg
QG03XA91 Analozi gonadotropin-oslobađajućeg faktora, konjugovani

G03XB Antiprogestogeni uredi

G03XB01 Mifepriston
QG03XB90 Aglepriston

G03XC Selektivni modulatori estrogenskog receptora uredi

G03XC01 Raloksifen
G03XC02 Bazedoksifen
G03XC03 Lasofoksifen

Reference uredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.