ATC kod D09 Medicinske obloge su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D09 je deo anatomske grupe D Koža i potkožno tkivo.[1]

ATC Kodovi
D Dermatologici
D01 Antifungalni preparati za dermatološku upotrebu
D02 Ovlaživači i protektanti
D03 Preparati za treatman rana i čireva
D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc.
D05 Antipsorijatici
D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu
D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati
D08 Antiseptici i dizinfektanti
D09 Medicinske obloge
D10 Preparati protiv akni
D11 Drugi dermatološki preparati
samo ATCvet
QD51 Proizvodi za tretiranje kandži i kopita

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QD09...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

D09A Medicinske obloge

uredi

D09AA Medicinske obloge sa antiinfektivima

uredi
D09AA01 Framicetin
D09AA02 Fusidinska kiselina
D09AA03 Nitrofural
D09AA04 Fenilmerkurski nitrat
D09AA05 Benzododecinijum
D09AA06 Triklosan
D09AA07 Cetilpiridinijum
D09AA08 Aluminijum hlorohidrat
D09AA09 Povidon-jod
D09AA10 Kliokvinol
D09AA11 Benzalkonijum
D09AA12 Hlorheksidin
D09AA13 Jodoform

D09AB Cinkovi zavoji

uredi
D09AB01 Cinkov zavoj bez suplemenata
D09AB02 Cinkov zavoj sa suplementima

D09AX Mekane medicinske obloge

uredi

Reference

uredi
  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.