ATC kod D05 Antipsorijatici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D05 je deo anatomske grupe D Koža i potkožno tkivo.[1]

ATC Kodovi
D Dermatologici
D01 Antifungalni preparati za dermatološku upotrebu
D02 Ovlaživači i protektanti
D03 Preparati za treatman rana i čireva
D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc.
D05 Antipsorijatici
D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu
D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati
D08 Antiseptici i dizinfektanti
D09 Medicinske obloge
D10 Preparati protiv akni
D11 Drugi dermatološki preparati
samo ATCvet
QD51 Proizvodi za tretiranje kandži i kopita

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QD05...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

D05A Antipsorijatici za topičku primenu

D05AA Katrani

D05AC Antracenski derivati

D05AC01 Ditranol
D05AC51 Ditranol, kombinacije

D05AD Psoraleni za topičku primenu

D05AD01 Trioksisalen
D05AD02 Metoksalen

D05AX Drugi antipsorijatici za topičku primenu

D05AX01 Fumarna kiselina
D05AX02 Kalcipotriol
D05AX03 Kalcitriol
D05AX04 Takalcitol
D05AX05 Tazaroten
D05AX52 Lalcipotriol, kombinacije

D05B Antipsorijatici za sistemsku primenu

D05BA Psoraleni za sistemsku primenu

D05BA01 Trioksisalen
D05BA02 Metoksalen
D05BA03 Bergapten

D05BB Retinoidi za tretman psorijaze

D05BB01 Etretinat
D05BB02 Acitretin

D05BX Drugi antipsorijatici za sistemsku primenu

D05BX51 Derivati fumarne kiseline, kombinacije

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/.