ATC kod D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc. su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D04 je deo anatomske grupe D Koža i potkožno tkivo.[1]

ATC Kodovi
D Dermatologici
D01 Antifungalni preparati za dermatološku upotrebu
D02 Ovlaživači i protektanti
D03 Preparati za treatman rana i čireva
D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc.
D05 Antipsorijatici
D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu
D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati
D08 Antiseptici i dizinfektanti
D09 Medicinske obloge
D10 Preparati protiv akni
D11 Drugi dermatološki preparati
samo ATCvet
QD51 Proizvodi za tretiranje kandži i kopita

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QD04...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

D04A Antipruritici, uključujući antihistamine, anestetike, etc. uredi

D04AA Antihistamini za topičku upotrebu uredi

D04AA01 Tonzilamin
D04AA02 Mepiramin
D04AA03 Tenalidin
D04AA04 Tripelenamin
D04AA09 Hloropiramin
D04AA10 Prometazin
D04AA12 Tolpropamin
D04AA13 Dimetinden
D04AA14 Klemastin
D04AA15 Bamipin
D04AA22 Izotipendil
D04AA32 Difenhidramin
D04AA33 Difenhidramin metilbromid
D04AA34 Hlorfenoksamin

D04AB Anestetici za topičku upotrebu uredi

D04AB01 Lidokain
D04AB02 Cinhokain
D04AB03 Oksibuprokain
D04AB04 Benzokain
D04AB05 Hinisokain
D04AB06 Tetrakain
D04AB07 Pramokain
QD04AB51 Lidokain, kombinacije

D04AX Drugi antipruritici uredi

References uredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.