ATC kod D02 Ovlaživači i protektanti su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D02 je deo anatomske grupe D Koža i potkožno tkivo.[1]

ATC Kodovi
D Dermatologici
D01 Antifungalni preparati za dermatološku upotrebu
D02 Ovlaživači i protektanti
D03 Preparati za treatman rana i čireva
D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc.
D05 Antipsorijatici
D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu
D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati
D08 Antiseptici i dizinfektanti
D09 Medicinske obloge
D10 Preparati protiv akni
D11 Drugi dermatološki preparati
samo ATCvet
QD51 Proizvodi za tretiranje kandži i kopita

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QD02...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

D02A Ovlaživači i protektanti

uredi

D02AA Silikonski prodizvodi

uredi

D02AB Cinkovi prodizvodi

uredi

D02AC Meki parafinski i masni prodizvodi

uredi

D02AD Tečni gipsovi

uredi

D02AE Karbamidni prodizvodi

uredi
D02AE01 Karbamid
D02AE51 Karbamid, kombinacije

D02AF Salicilni preparati

uredi

D02AX Drugi ovlaživači i protektanti

uredi

D02B Protektivi protiv UV-radijacije

uredi

D02BA Protektivi protiv UV-radijacije za topičku primenu

uredi
D02BA01 Aminobenzojeva kiselina
D02BA02 Oktinoksat

D02BB Protektivi protiv UV-radijacije za sistemsku primenu

uredi
D02BB01 Beta-karoten

Reference

uredi
  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.