ATC kod D02 Ovlaživači i protektanti su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa D02 je deo anatomske grupe D Koža i potkožno tkivo.[1]

ATC Kodovi
D Dermatologici
D01 Antifungalni preparati za dermatološku upotrebu
D02 Ovlaživači i protektanti
D03 Preparati za treatman rana i čireva
D04 Antipruritici, uključujući antihistaminike, anestetike, etc.
D05 Antipsorijatici
D06 Antibiotici i hemoterapeutici za dermatološku upotrebu
D07 Kortikosteroidi, dermatološki preparati
D08 Antiseptici i dizinfektanti
D09 Medicinske obloge
D10 Preparati protiv akni
D11 Drugi dermatološki preparati
samo ATCvet
QD51 Proizvodi za tretiranje kandži i kopita

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QD02...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

D02A Ovlaživači i protektantiUredi

D02AA Silikonski prodizvodiUredi

D02AB Cinkovi prodizvodiUredi

D02AC Meki parafinski i masni prodizvodiUredi

D02AD Tečni gipsoviUredi

D02AE Karbamidni prodizvodiUredi

D02AE01 Karbamid
D02AE51 Karbamid, kombinacije

D02AF Salicilni preparatiUredi

D02AX Drugi ovlaživači i protektantiUredi

D02B Protektivi protiv UV-radijacijeUredi

D02BA Protektivi protiv UV-radijacije za topičku primenuUredi

D02BA01 Aminobenzojeva kiselina
D02BA02 Oktinoksat

D02BB Protektivi protiv UV-radijacije za sistemsku primenuUredi

D02BB01 Beta-karoten

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/.