ATC kod C10

ATC kod C10 Lipid modifikujući agensi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C10 je deo anatomske grupe C Kardiovaskularni sistem.[1]

ATC kodovi
C Kardiovaskularni sistem
C01 Srčana terapuja
C02 Antihipertenzivi
C03 Diuretici
C04 Periferni vazodilatori
C05 Vazoprotektivi
C07 Beta blokirajući agensi
C08 Blokatori kalcijumskih kanala
C09 Agensi sa dejstvom na renin-angiotenzin sistem
C10 Lipid modifikujući agensi

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QC10...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

C10A Lipid modifikujući agensi, čisti

C10AA Inhibitori HMG CoA reduktaze

C10AA01 Simvastatin
C10AA02 Lovastatin
C10AA03 Pravastatin
C10AA04 Fluvastatin
C10AA05 Atorvastatin
C10AA06 Cerivastatin
C10AA07 Rosuvastatin
C10AA08 Pitavastatin

C10AB Fibrati

C10AB01 Klofibrat
C10AB02 Bezafibrat
C10AB03 Aluminijum klofibrat
C10AB04 Gemfibrozil
C10AB05 Fenofibrat
C10AB06 Simfibrat
C10AB07 Ronifibrat
C10AB08 Ciprofibrat
C10AB09 Etofibrat
C10AB10 Klofibrid
C10AB11 Holin fenofibrat

C10AC Sekvestranti žučne kiseline

C10AC01 Kolestiramin
C10AC02 Kolestipol
C10AC03 Kolekstran
C10AC04 Kolesevelam

C10AD Nikotinska kiselina i derivati

C10AD01 Niceritrol
C10AD02 Nikotinska kiselina
C10AD03 Nikofuranoza
C10AD04 Aluminijum nikotinat
C10AD05 Nikotinil alkohol (piridilkarbinol)
C10AD06 Acipimoks
C10AD52 Nikotinska kiselina, kombinacije

C10AX Drugi modifikujući agensi lipida

C10AX01 Dekstrotiroksin
C10AX02 Probucol
C10AX03 Tiadenol
C10AX05 Meglutol
C10AX06 Omega-3-trigliceridi
C10AX07 Magnezijum piridoksal 5-fosfat glutamat
C10AX08 Polikozanol
C10AX09 Ezetimib
C10AX10 Alipogen tiparvovek
C10AX11 Mipomersen

C10B Lipidni modifikujući agensi, kombinacije

C10BA Inhibitori HMG CoA reduktaze u kombinaciji sa drugim modifikujućim agensima lipida

C10BA01 Lovastatin i nikotinska kiselina
C10BA02 Simvastatin i ezetimib
C10BA03 Pravastatin i fenofibrat

C10BX Inhibitori HMG CoA reduktaze, druge kombinacije

C10BX01 Simvastatin i acetilsalicilna kiselina
C10BX02 Pravastatin i acetilsalicilna kiselina
C10BX03 Atorvastatin i amlodipin
C10BX04 Simvastatin, acetilsalicilna kiselina i ramipril

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.