ATC kod C02

ATC kod C02 Antihipertenzivi su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa C02 je deo anatomske grupe C Kardiovaskularni sistem.[1]

ATC kodovi
C Kardiovaskularni sistem
C01 Srčana terapuja
C02 Antihipertenzivi
C03 Diuretici
C04 Periferni vazodilatori
C05 Vazoprotektivi
C07 Beta blokirajući agensi
C08 Blokatori kalcijumskih kanala
C09 Agensi sa dejstvom na renin-angiotenzin sistem
C10 Lipid modifikujući agensi

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QC02...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

C02A Antiadrenergički agensi, centralno delujući

C02AA Rauvolfijski alkaloidi

C02AA01 Rescinamin
C02AA02 Rezerpin
C02AA03 Kombinacije alkaloida rauvolfije
C02AA04 Rauvolfijski alkaloidi, ceo koren
C02AA05 Deserpidin
C02AA06 Metoserpidin
C02AA07 Bietaserpin
C02AA52 Reserpin, kombinacije
C02AA53 Kombinacije rauvolfijskih alkoloida, kombinacije
C02AA57 Bietaserpin, kombinacije

C02AB Metildopa

C02AB01 Metildopa (levorotatorna)
C02AB02 Metildopa (racemat)

C02AC Agonisti imidazolinskog receptora

C02AC01 Klonidin
C02AC02 Gvanfacin
C02AC04 Tolonidin
C02AC05 Moksonidin
C02AC06 Rilmenidin

C02B Antiadrenergički agensi koji blokiraju ganglione

C02BA Sulfonijumski derivati

C02BA01 Trimetafan

C02BB Sekundarni i tercijarni amini

C02BB01 Mecamylamine

C02BC Biskvaternarnarna amonijum jedinjenja

C02C Antiadrenergički agensi, periferno deljujući

C02CA Alfa-adrenoreceptorski antagonisti

C02CA01 Prazosin
C02CA02 Indoramin
C02CA03 Trimazosin
C02CA04 Doksazosin
C02CA06 Urapidil

C02CC Gvanidinski derivati

C02CC01 Betanidin
C02CC02 Gvanetidin
C02CC03 Gvanoksan
C02CC04 Debrisokvin
C02CC05 Gvanoklor
C02CC06 Gvanazodin
C02CC07 Gvanoksabenz

C02D Agensi koji deluju na arteriolarne glatke mišiće

C02DA Tiazidni derivati

C02DA01 Diazoksid

C02DB Hidrazinoftalazinski derivati

C02DB01 Dihidralazin
C02DB02 Hidralazin
C02DB03 Endralazin
C02DB04 Kadralazin

C02DC Pirimidinski derivati

C02DC01 Minoksidil

C02DD Nitrofericijanidni derivati

C02DD01 Nitroprusid

C02DG Gvanidinski derivati

C02DG01 Pinacidil

C02K Drugi antihipertenzivi

C02KA Alkaloidi, izuzev rauvolfijskih

C02KA01 Veratrum

C02KB Inhibitori tirozinske hidroksilaze

C02KB01 Metirozin

C02KC MAO inhibitors

C02KC01 Pargilin

C02KD Serotoninski antagonisti

C02KD01 Ketanserin

C02KX Drugi antihipertenzivi

C02KX01 Bosentan
C02KX02 Ambrisentan
C02KX03 Sitaksentan

C02L Antihipertenzivi i diuretici u kombinaciji

C02LA Rauvolfijski alkaloidi i diuretici u kombinaciji

C02LA01 Rezerpin i diuretici
C02LA02 Rescinamin i diuretici
C02LA03 Deserpidin i diuretici
C02LA04 Metoserpidin i diuretici
C02LA07 Bietaserpin i diuretici
C02LA08 Rauvolfijski alkaloidi, ceo koren i diuretici
C02LA09 Sirozingopin i diuretici
C02LA50 Kombinacije rauvolfijskih alkaloida i diuretika uključujući druge kombinacije
C02LA51 Rezerpin i diuretici, kombinacije sa drugim lekovima
C02LA52 Rescinamin i diuretici, kombinacije sa drugim lekovima
C02LA71 Reserpin i diuretici, kombinacije sa psiholopticima

C02LB Metildopa i diuretici u kombinaciji

C02LB01 Metildopa (levorotatorna) i diuretici

C02LC Agonisti imidazolinskog receptora u kombinaciji sa diureticima

C02LC01 Klonidin i diuretici
C02LC05 Moksonidin i diuretici
C02LC51 Klonidin i diuretici, kombinacije sa drugim lekovima

C02LE Antagonisti alfa-adrenoreceptora i diuretici

C02LE01 Prazosin i diuretici

C02LF Gvanidinski derivati i diuretici

C02LF01 Gvanetidin i diuretici

C02LG Hidrazinoftalazinski derivati i diuretici

C02LG01 Dihidralazin i diuretici
C02LG02 Hidralazin i diuretici
C02LG03 Pikodralazin i diuretici
C02LG51 Dihidralazin i diuretici, kombinacije sa drugim lekovima
C02LG73 Pikodralazin i diuretici, kombinacije sa psiholepticima

C02LK Alkaloidi, izuzev rauvolfijskih, u kombinaciji sa diureticima

C02LK01 Veratrum i diuretici

C02LL MAO inhibitori i diuretici

C02LL01 Pargilin i diuretici

C02LN Serotoninski antagonisti i diuretici

C02LX Drugi antihipertenzivi and diuretici

C02LX01 Pinacidil i diuretici

C02N Kombinacije antihipertenziva u ATC grupi C02

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.