ATC kod G01

(Preusmjereno sa ATC code G01)

ATC kod G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa G01 je deo anatomske grupe G Genitourinarni sistem i polni hormoni.[1]

ATC kodovi
G Urogenitalni sistem i polni hormoni
G01 Ginekološki antiinfektivi i antiseptici
G02 Drugi ginekologici
G03 Polni hormoni i modulatori genitalnog sistema
G04 Urologici
samo ATCvet
QG51 Antiinfektivi i antiseptici za intrauterinsku upotrebu
QG52 Proizvodi za bradavice i vime

A  • B  • C  • D  • G  • H  • QI  • J  • L  • M  • N  • P  • R  • S  • V
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QG01...[2] ATCvet kodovi bez odgovarajućeg humanog ATC koda su navedeni sa vodećim Q na sledećoj listi.

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

G01A Antiinfektivi i antiseptici, izuzev kombinacija sa kortikosteroidima

G01AA Antibiotici

G01AA01 Nistatin
G01AA02 Natamicin
G01AA03 Amfotericin B
G01AA04 Kandicidin
G01AA05 Hloramfenicol
G01AA06 Hahimicin
G01AA07 Oksitetraciklin
G01AA08 Karfecilin
G01AA09 Mepartricin
G01AA10 Klindamicin
G01AA11 Pentamicin
G01AA51 Nistatin, kombinacije
QG01AA55 Horamfenikol, kombinacije
QG01AA90 Tetraciklin
QG01AA91 Gentamicin
QG01AA99 Antibiotici, kombinacije

G01AB Jedinjenja arsena

G01AB01 Acetarsol

G01AC Hinolinski derivati

G01AC01 Dijodohidroksihinolin
G01AC02 Kliohinol
G01AC03 Hlorhinaldol
G01AC05 Dekvalinijum
G01AC06 Broksihinolin
G01AC30 Oksihinolin
QG01AC90 Akriflavinijum hlorid
QG01AC99 Kombinacije

G01AD Organske kiseline

G01AD01 Mlečna kiselina
G01AD02 Sirćetna kiselina
G01AD03 Askorbinska kiselina

G01AE Sulfonamidi

G01AE01 Sulfatolamid
G01AE10 Kombinacije sulfonamida

G01AF Imidazolni derivati

G01AF01 Metronidazol
G01AF02 Klotrimazol
G01AF04 Mikonazol
G01AF05 Ekonazol
G01AF06 Ornidazol
G01AF07 Izokonazol
G01AF08 Tiokonazol
G01AF11 Ketokonazol
G01AF12 Fentikonazol
G01AF13 Azanidazol
G01AF14 Propenidazol
G01AF15 Butokonazol
G01AF16 Omokonazol
G01AF17 Oksikonazol
G01AF18 Flutrimazol
G01AF20 Kombinacije imidazolnih derivata

G01AG Triazolni derivati

G01AG02 Terkonazol

G01AX Drugi antiinfektivi i antiseptici

G01AX01 Klodantoin
G01AX02 Inozin
G01AX03 Polikrezulen
G01AX05 Nifuratel
G01AX06 Furazolidon
G01AX09 Metilrosanilin
G01AX11 Povidon-jod
G01AX12 Ciklopiroks
G01AX13 Protiofat
G01AX14 Lactobacillus fermentum
G01AX15 Bakar usnat
G01AX66 Oktenidin, kombinacije
QG01AX90 Nitrofural
QG01AX99 Drugi antiinfektivi i antiseptici, kombinacije

G01B Antiinfektivi/antiseptici u kombinaciji sa kortikosteroidima

G01BA Antibiotici i kortikosteroidi

G01BC Hinolinski derivati i kortikosteroidi

G01BD Antiseptici i kortikosteroidi

G01BE Sulfonamidi i kortikosteroidi

G01BF Imidazolni derivati i kortikosteroidi

ReferenceUredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atc_ddd_index/. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. http://www.whocc.no/atcvet/atcvet_index/.