ATC kod A02

(Preusmjereno sa stranice ATC code A02)

ATC kod A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu su terapeutska podgrupa sistema za anatomsko terapeutsko hemijsku klasifikaciju. Ovaj sistem alfanumeričkih kodova je razvio WHO za klasifikaciju lekova i drugih medicinskih proizvoda. Podgrupa A02 je deo anatomske grupe A Alimentarni trakt i metabolizam.[1]

ATC kodovi
A Alimentarni trakt i metabolizam
A01 Stomatološki preparati
A02 Lekovi za poremećaje vezane za kiselinu
A03 Lekovi za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje
A04 Antiemetici
A05 Terapija žuča i jetre
A06 Laksativi
A07 Antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni agensi
A08 Preparati protiv gojaznosti, osim proizvoda za dijetu
A09 Digestivi, uključujući enzime
A10 Lekovi koji se koriste za dijabetes
A11 Vitamini
A12 Mineralni suplementi
A13 Tonici
A14 Anabolički agensi za sistemsku upotrebu
A15 Stimulansi apetita
A16 Drugi proizvodi za alimentarni trakt i metabolizam

[[ATC kod A|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod B|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod C|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod D|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod G|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod H|Pomoć:Title]]  • [[ATCvet kod QI|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod J|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod L|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod M|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod N|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod P|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod R|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod S|Pomoć:Title]]  • [[ATC kod V|Pomoć:Title]]
(Zadržite pokazivač iznad linkova da biste videli naslove.)

Kodovi za veterinarsku upotrebu (ATCvet kodovi) se mogu formirati stavljanjem slova Q ispred humanih ATC kodova: QA02...[2]

Nacionalna izdanja ATC klasifikacije mogu da obuhvataju dodatne kodove koji nisu prisutni na ovoj listi.

A02A Antacidi uredi

A02AA Magnezijumova jedinjenja uredi

A02AA01 Magnezijum karbonat
A02AA02 Magnezijum oksid
A02AA03 Magnezijum peroksid
A02AA04 Magnezijum hidroksid
A02AA05 Magnezijum silikat
A02AA10 Kombinacije

A02AB Aluminijumova jedinjenja uredi

A02AB01 Aluminijum hidroksid
A02AB02 Algeldrat
A02AB03 Aluminijum fosfat
A02AB04 Dihidroksialumini natrijum karbonat
A02AB05 Aluminijum acetoacetat
A02AB06 Aloglutamol
A02AB07 Aluminijum glocinat
A02AB10 Kombinacije

A02AC Kalcijumova jedinjenja uredi

A02AC01 Kalcijum karbonat
A02AC02 Kalcijum silikat
A02AC10 Kombinacije

A02AD Kombinacije i kompleksi jedinjenja aluminijuma, kalcijuma i magnezijuma uredi

A02AD01 Kombinacije običnih soli
A02AD02 Magaldrat
A02AD03 Almagat
A02AD04 Hidrotalcit
A02AD05 Almasilat

A02AF Antacidi sa antiflatulentima uredi

A02AF01 Magaldrat i antiflatulenti
A02AF02 Kombinacije običnih soli i antiflatulenti

A02AG Antacidi sa antispasmodicima uredi

A02AH Antacidi sa natrijum bikarbonatom uredi

A02AX Antacidi, druge kombinacije uredi

A02B Lekovi za peptički čir i oboljenje gastroezofagealnog refluksa (GORD) uredi

A02BA Antagonisti H2 receptora uredi

A02BA01 Cimetidin
A02BA02 Ranitidin
A02BA03 Famotidin
A02BA04 Nizatidin
A02BA05 Niperotidin
A02BA06 Roksatidin
A02BA07 Ranitidin bizmut citrat
A02BA08 Lafutidin
A02BA51 Cimetidin, kombinacije
A02BA53 Famotidin, kombinacije

A02BB Prostaglandini uredi

A02BB01 Misoprostol
A02BB02 Enprostil

A02BC Inhibitori protonske pumpe uredi

A02BC01 Omeprazol
A02BC02 Pantoprazol
A02BC03 Lansoprazol
A02BC04 Rabeprazol
A02BC05 Esomeprazol
A02BC06 Dekslansoprazol

A02BD Kombinacije za eradikaciju Helikobakter pilori uredi

A02BD01 Omeprazol, amoksicilin i metronidazol
A02BD02 Lansoprazol, tetraciklin i metronidazol
A02BD03 Lansoprazol, amoksicilin i metronidazol
A02BD04 Pantoprazol, amoksicilin i klaritromicin
A02BD05 Omeprazol, amoksicilin i klaritromicin
A02BD06 Esomeprazol, amoksicilin i klaritromicin
A02BD07 Lansoprazol, amoksicilin i klaritromicin
A02BD08 Bizmut subcitrat, tetraciklin i metronidazol

A02BX Drugi lekovi za peptički čir i oboljenje gastroezofagealnog refluksa (GORD) uredi

A02BX01 Karbenoxolon
A02BX02 Sucralfat
A02BX03 Pirenzepin
A02BX04 Metiosulfonijum hlorid
A02BX05 Bizmuth subcitrat
A02BX06 Proglumid
A02BX07 Gefarnat
A02BX08 Sulglikotid
A02BX09 Acetoksolon
A02BX10 Zolimidin
A02BX11 Troksipid
A02BX12 Bizmut subnitrat
A02BX13 Algininska kiselina
A02BX51 Karbenoksolon, kombinacije bez psiholeptika
A02BX71 Karbenoksolon, kombinacije sa psiholepticima
A02BX77 Gefarnat, kombinacije sa psiholepticima

A02X Drugi lekovi za poremećaje vezane za kiselinu uredi

Prazna

Reference uredi

  1. „ATC/DDD Index 2012”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology. 
  2. „ATCvet Index 2014”. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.