Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

(Preusmjereno sa stranice ANUBiH)

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) osnovana na temelju Zakona o ANUBiH 1966. sa sjedištem u Sarajevu. Izrasla je iz Naučnog društva BiH. U toku 1966. izabrano je u Akademiju 10 redovnih i 16 izvanrednih članova. Prvi predsjednik bio je Vaso Butozan. Akademija ima 6 odjela:

  • društvene znanosti,
  • humanističke znanosti,
  • medicinske znanosti,
  • prirodne i matematičke znanosti,
  • tehničke znanosti,
  • umjetnost.

Vanjske veze

uredi