ADD

višeznačna odrednica na Vikimediji

Termin ADD ima više značenja.

  • ADD, ili Hiperkinetički poremećaj (engl. Attention-Deficit Disorder), je nemogućnost koncentracije, hiperaktivnost i nepredvidljivo ponašanje koje se pojavljuje kod mladića i devojaka tokom puberteta
  • ADD model je hipoteza u fizici koja objašnjava slabost gravitacije u odnosu na druge sile.