Ašur-nadin-apli

Ashur-nadin-apli bio je asirski kralj (1207. pne.1204. pne. ili 1196. pne.1194. pne.)

Ime mu je na akadskom značilo “bog Ashur je dao sina”. Bio je sin moćnog kralja Tukulti-Ninurte I. Asirija je pod njegovom vladavinom izgubila veliki dio svoje moći.

Prethodi:
Tukulti-Ninurta I
Kralj Asirije
1196–1193. pne.
Slijedi:
Ashur-nirari III