Ašelska kultura

Ašelska kultura je praistorijska kultura koja je ime dobila po kamenim alatkama koje se vezuju za hominide starijeg paleolita, prvenstveno u oblasti Afrike, zapadne Azije i Evrope. Sam naziv potiče od lokaliteta Sent Ašel (fr. Saint Acheul), na kome je ustanovljeno devet kulturnih slojeva, od kojih je najstariji šelski, sledeđi pripada starijem ašelskom, naredna dva mlađem ašelskom periodu, koja su bila ukupne debljine 3,10 m.[1]

Ašelski klin

Ašelska oruđa su česti nalazi uz ostatke homo erektusa. Ašelska industrija je mlađa od Šelske kulture, Olduvajsko Abevilske, a obično starija od sofisticiranije, Musterijenske.

Ašelski klin je alatka, pravilnog oblika i oštrijih bridova, koja je po celoj površini okresana, bademastog, ovalnog ili trouglastog oblika sa zaobljenom bazom. U mlađem periodu oruđe postaje manje i savršenije.

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. J. Žujović, Kameno doba, SKZ, Beograd, 1893.