Ađutant (od latinskog: adjutant, adjutāre=pomagati, španjolski: ayudantea =pomoćnik[1]) je oficir koji pomaže komandantu vojne jedinice.[2]

Ađutant
adjutant
Ađutanti u glavnom štabu
Ađutanti u glavnom štabu

U Hrvatskoj vojsci se umjesto tog koristi izraz pobočnik[3]

U većini oružanih snaga ađutant je oficir administrativac u štabu komandanta neke jedinice. Ađutante uobičajeno imaju komandanti bataljona, puka, eskadrona i garnizona. Ađutante u većim jedinicama; divizijama, korpusima, armijama zovu - general-ađutanti.[2]

Ađutant objavljuje službene naredbe jedinice, rukovodi radom administrativnog personala, podnosi raporte višem štabu, vodi službenu korespodenciju i arhiv.[2]

U Vojsci Sjedinjenih Američkih Država posao ađutanta obavljaju oficiri zaduženi za ljudske resurse (kadroviranje i najčešće imaju čin kapetana.[2]

IzvoriUredi

  1. "Adjutant" (engleski). Merriam-Webster. https://www.merriam-webster.com/dictionary/adjutant. Pristupljeno 16.9.2020.. 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 "Adjutant, military officer" (engleski). Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/topic/adjutant. Pristupljeno 16.09.2020. 
  3. "Ađutant" (hrvatski). Hrvatska enciklopedija LZMK. https://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=598. Pristupljeno 16. 09. 2016. 

Vanjske vezeUredi