U muzičkim partiturama često možemo naići na oznaku za oktavnu transpoziciju (fr. ligne d'octave, engl. octave sign, ital. indicazione di ottava, nem. Oktavzeichen)[1] u višu ili nižu oktavu koja se piše: 8 ili 8va.[2][3]

Oznaka 8va.

Pravila pri pisanju oznake 8va uredi

1. Ako se oznaka 8, 8va ili 8va sopra nalazi iznad nota, onda ih treba transponovati za oktavu više:
  • Piše se:         Izvodi se:  
2. Ako se oznaka 8, 8va ili 8va bassa (ital. bassa = duboka, niska) nalazi ispod nota, onda ih treba transponovati za oktavu niže:
  • Piše se:         Izvodi se:  
Napomena. Deo predviđen za oktavnu transpoziciju označava se prvo brojem 8 ili 8va, pa crticama i uglastom zagradom.
3. Nekada se završetak važenja znaka za oktavnu transpoziciju obeležava rečju loco (lat. locō, ital. loco = na mestu), što znači da treba izvesti kako je napisano:
  • Piše se:         Izvodi se:  

Oznaka coll' 8va uredi

Oznaka coll' 8va (colla 8va ) znači da notni materijal treba transponovati sa udvojenom oktavom (gornjom ili donjom, u zavisnosti gde se oznaka postavi, iznad ili ispod nota):

  • Piše se:         Izvodi se:  

Oznake 15ma i 15mb uredi

Broj 15 ili 15ma i crtice sa uglastim graničnikom je muzička skraćenica (abrevijatura) koja se piše iznad notnog sistema i znači da napisane tonove treba izvesti dve oktave više:

Piše se:         Izvodi se:  

Ako je pak broj 15 ili 15mb smešten ispod notnog sistema, to govori da tonove treba izvoditi dve oktave niže:

Piše se:         Izvodi se:  

Vidi još uredi

Reference uredi