42. makedonska divizija NOVJ

42. makedonska divizija NOVJ (makedonski: Четириесет и втора дивизија на НОВЈ) formirana je 7. septembra 1944. godine u selu Lisiče kod Velesa. Pri osnivanju u njen sastav su ušle Treća, Osma i Dvanaesta makedonska brigada. Do druge polovine novembra, imala je 4.136 boraca i oficira. Sredinom oktobra 1944. godine, ušla je u sastav Šesnaestog korpusa NOVJ.

42. makedonska divizija

42. makedonska divizija u pokretu prema Velesu, početak novembra 1944.
42. makedonska divizija u pokretu prema Velesu, početak novembra 1944.

Segment Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Lokacija osnivanja Lisiče, kod Velesa
Jačina 4.136 vojnika i oficira
Formacija Treća makedonska brigada
Osma makedonska brigada
Dvanaesta makedonska brigada
Komandanti
Komandant Kosta Jašmakov
Angažman
Bitke Sremski front
Završne operacije JA

Dejstvovala je na širem području oko Skoplja, na komunikacijama prema Velesu i komunikaciji Skoplje-Tetovo u borbama protiv nemačkih i balističkih snaga. Jedinice divizije su, 9. novembra 1944., oslobodile Veles, a zatim učestvovale u oslobođenju Skoplja 13. novembra 1944. godine. U decembru je divizija učestvovala u borbama za oslobošenje Kosova.

Početkom januara 1945. godine, u njen su sastav ušle Treća i Šesnaesta makedonska brigada, Sedma albanska brigada i Prva artiljerijska brigada. Nakon toga je divizija ušla u sastav Petnaestog korpusa NOVJ. Učestvovala je u borbama na Sremskom frontu i završnim operacijama za oslobođenje Jugoslavije.

Literatura

uredi
  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.