39. krajiška divizija NOVJ

39. (bosanska) divizija je bila partizanska divizija, koja je delovala u sklopu NOVJ u okupiranoj Jugoslaviji u drugom svetskom ratu.

Prvi artiljerijski divizion 39. divizije pri prelazu Kupe kod Topuskog 6.II.1945.

Ustanovljena je 26. marta 1944. godine

Literatura uredi