369. legionarska divizija

369. legionarska divizija, odnosno 369. (hrvatska) pješadijska divizija (njem. 369. (Kroatische) Infanterie-Division), poznata pod nadimkom „Vražja divizija“ (nem. Teufels-Division) je bila jedinica Wehrmachta formirana od regruta iz Nezavisne države Hrvatske i nemačkog komandnog osoblja.

369. legionarska divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Štokerau (nem. Stokerau), Austrija
Jačina 17.000 vojnika i oficira
Formacija 369. izviđački bataljon
369. grenadirski puk
370. grenadirski puk
369. artiljerijski puk
369. motorizovani inženjerijski bataljon
369. protivtenkovski bataljon
369. bataljon veze
Komandanti
Komandant general-lajtnant Fritz Neidholt
Angažman
Bitke Operacija Vajs I
Operacija Vajs II
Operacija Švarc
Operacija Kugelblic
Prva tuzlanska operacija NOVJ
Zaseda u Popovom polju 1944.
Borbe za Trebinje 1944.
Bitka na Vukovom klancu
Mostarska operacija

Borbeni put

uredi

Formirana je tokom ljeta i jeseni 1942. na njemačkom vojnom poligonu u Štokerauu, u Austriji od regruta iz Nezavisne države Hrvatske i njemačkog komandnog i vojno-stručnog osoblja.

Naslijedila je tradiciju 369. legionarske pukovnije koja se borila kod Staljingrada. Uvedena je u borbu tokom januara 1943. na Baniji protiv Sedme banijske divizije u sklopu operacije „Vajs 1“.

369 divizija vodi operaciju protiv četnika na planini Ozren (15 km severno od Sarajeva). Neprijateljski gubici: 27 ubijenih i 14 ranjenih. Sopstveni gubici: 8 mrtvih i 14 ranjenih.[1]

– Ratni dnevnik Vrhovne komande Vermahta od 14. aprila 1943.

Tokom operacija „Vajs 1“, „Vajs 2“ i „Švarc“ bila je podređena komandantu korpusa „Hrvatska“ generalu Litersu. Tokom bitke na Sutjesci, odnosno operacije „Švarc“ pretrpela je težak poraz u oblasti Balinovca i Jeleča od Prve proleterske divizije, kada je razbijena njena borbena grupa „Hene“.

Od avgusta 1943. potčinjena je Drugoj oklopnoj armiji, najpre neposredno, a od oktobra 1943. u sastavu 5. SS brdskog korpusa u istočnoj Bosni, Hercegovini i južnoj Dalmaciji. Učestvovala je u brojnim operacijama protiv Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Registrovan veliki broj dezertera kod 369. hrvatske divizije (175 dezertera od 6. avgusta 1943).[1]

– Ratni dnevnik Vrhovne komande Vermahta od 27. avgusta 1943.

Tokom ovih operacija trpela je značajne gubitke, tako da je, osim hrvatskom i nemačkim regrutima, tokom 1944. godine popunjena uvršćivanjem u svoj sastav italijanske fašističke legije „San Marko“ i nemačkog 19/999 kažnjeničkog bataljona iz Grčke. Težak poraz nanela joj je Prva dalmatinska brigada u borbi na Vukovom Klancu 22. oktobra 1944.

Nakon reorganizacije, raspoređena je u odbranu mostarskog regiona. Tokom Mostarske operacije u februaru 1945. potisnuta je iz Mostara i naneti su joj teški gubici. Svoj ratni put završila je 15. maja 1945. na austrijskoj granici bezuslovnom predajom jedinicama NOVJ.

Ratni zločini

uredi

369. lovačka divizija počinila je brojne ratne zločine nad zarobljeenicima i civilima tokom Operacije Operacija Vajs I, Vajs II, u Sinjskoj krajini kad je ubijeno 1.695 civila, i na drugim mestima.

Komandant divizije general Fric Najdhold (nem. Fritz Neidhold) februara 1947. u Beogradu za počinjene ratne zločine osuđen je na smrt vešanjem i pogubljen.[2]

Reference

uredi

Literatura

uredi

Vanjske veze

uredi
 
Wikiteka
Wikiteka ima originalan tekst povezan sa ovim člankom: