264. pešadijska divizija (Nemačka)

264. pešadijska divizija Vermahta tokom novembra uključena je u sastav 15. brdskog korpusa Druge oklopne armije. Uz 1. puk Brandenburg, 92. motorizovani puk, obalske i mornaričke jedinice, bila je borbeno zadužena za oblast Dalmacije severno od ušća Cetine. Učestvovala je u brojnim operacijama protiv 19. i 20. dalmatinske divizije Osmog korpusa NOVJ.

264. pešadijska divizija

{{{opis_slike}}}

Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Francuska
Jačina 17.500 vojnika i oficira
Formacija .
  • 891. pešadijski puk
  • 892. pešadijski puk
  • 893. pešadijski puk
  • 264. artiljerijski puk
  • 264. izviđački bataljon
  • 264. inženjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Operacija Citen
Operacija Frilingsgeviter
Operacija Morgenvind
Operacija Emil
Operacija Handstand
Operacija Fojercange
Operacija Vele
Operacija Morgenštern
Operacija Rabauke
Operacija Pestbojle
Operacija Bergruč
Kninska operacija 1944

264. pješadijska divizija je rabila četnike za borbu protiv partizana u NDH. Divizija je sredinom lipnja 1944. gotovo u cijelosti bila raspoređena na jadranskoj obali, a uloga četnika je bila da joj "štite istočni bok divizije i obezbjeđuju linije snabdijevanja.“[1]

Nakon prodora Crvene armije u Panonsku niziju, štab Druge oklopne armije predvideo je u oktobru 1944. izvlačenje ove divizije iz borbe u Dalmaciji i njeno prebacivanje u Srem. Ofanziva Osmog korpusa sprečila je ostvarenje ovog plana. 264. pešadijska divizija gotovo u celosti je uništena u Kninskoj operaciji.

3. decembra 1944 general Alois Windisch, komandant 264. divizije, priključio se u povlačenju vojvodi Đujiću sa svega 200 preostalih vojnika.[2] O tome govori njemački povjesničar Franz Schraml:

»373. div. je pretrpjela težak udar, a 264. div. se mogla smatrati uništenom. Jednoj grupi od dvije stotine ljudi — ovo je možda bila jedina iz ove divizije — pošlo je za rukom da se pod ličnim vodstvom k-danta div. general-majora Windischa slijedećih dana duž željezničke pruge probije ka sjeveru. Inače, kasnije, češće su u diviziju dolazili pojedini vojnici ili odjeljenja (uvijek s vodičima iz četničkih jedinica) poslije avanturističkih marševa preko neprijateljske teritorije, a medu njima neki i fantastično obučeni kao napr. goniči magaraca, kao partizani, kao starice i slično...« [3]

U decembru 1944. štab divizije je rasformiran i izbrisana je iz registra Vermahta.

Izvori uredi

  1. NAW, T-314, Roll 565, 001201-2: Izvještaj 15. brdskog korpusa o rezultatima i poteškoćama u stvaranju „Hrvatskih borbenih grupa“ (11. juni 1944.).
  2. Jovo Popović, Marko Lolić, Branko Latas: Pop izdaje, Stvarnost, Zagreb, 1988.
  3. Franz Schraml, Kriegsschauplatz Kroatien, die deutsch- kroatischen Legionsdivisionen, Kurt Vowinckel Verlag, Neckargemünd, 1962, 199-213

Spoljašnje veze uredi