2. korpus JNA - Titograd

2. korpus JNA odn. titogradski korpus je bio korpus Kopnene vojske Jugoslovenske narodne armije smješten u Titogradu, SR Crna Gora.

2. korpus JNA - Titograd
KoV JNA.JPG
Amblem KoV
Aktivna 1981. – 1992.
Država Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija SFR Jugoslavija
Odanost Logo of the JNA.svg Jugoslavenska narodna armija
Grana Kopnena vojska JNA
Sjedište Titograd, SR Crna Gora
Sudjelovanje u borbama Rat u Hrvatskoj
Zapovjednici
Istaknuti
zapovjednici
Radomir Eremija
Radomir Damjanović

PovijestUredi

2. korpus JNA je osnovan 1981 godine, te je do decembra 1988 bio samostalna jedinica pod izravnom komandom Saveznog sekretarijata narodne obrane (SSNO). Od decembra 1988 do januara 1992 bio je u sastavu 3. vojne oblasti (3. VO), a potom do maja 1992 bio je u sastavu 4. vojne oblasti (4. VO). Zona odgovornosti 2. korpusa bila je SR Crna Gora. Komanda 2. korpusa je bila u Titogradu. Nadređena komanda 2. korpusu je bila Komanda 3. VO (do septembra 1991), Komanda 2. operativne grupe (2. OG) (od septembra do decembra 1991), te Komanda 4. VO (od januara do maja 1992).[1]

Borbeno djelovanje 2. korpusaUredi

2. korpus je 1991 godine sudjelovao u Ratu u Hrvatskoj. U septembru 1991, 2. korpus je predao dio snaga 37. korpusu JNA, a glavne snage je prikupio u području Stoca, Ljubinja, Trebinja i Igala. Te snage su bile borbeno angažirane po dijelovima na pravcima: Ljubovo - Dubrovnik, Grab - Dubrovnik - Molunat i Grude - Čilipi - Cavtat. U jesen 1991 dio snaga 2. korpusa (57. brdska brigada i 179. motorizirana brigada) djelovao je u sastavu 37. korpusa. 2. korpus je bio ojačan 472. motoriziranom brigadom, 2. partizanskom brigadom Teritorijalne odbrane (TO), brigadom TO "Veljko Vlahović" i 1. bataljonom 1. partizanske brigade TO. U decembru 1991 pod komandom 2. korpusa, uz prištabne jedinice, bile su: 472. motorizirana brigada, 2. partizanska brigada TO, 1. laka pješačka brigada, 2. laka pješačka brigada i 326. mješoviti artiljerijski puk.[1]

Sastav 2. korpusaUredi

 • Komanda korpusa s Prištabnom jedinicom (PJ)[1]
 • 2. bataljon vojne policije[1]
 • 2. bataljon veze[1]
 • 3. partizanska divizija[1]
 • 5. proleterska motorizirana brigada[1]
 • 179. motorizirana brigada[1]
 • 57. brdska brigada[1]
 • 326. mješoviti artiljerijski puk[1]
 • mješoviti protuoklopni artiljerijski puk[1]
 • 83. laki artiljerijski puk Jugoslavenske protuzračne obrane (PZO)[1]
 • 56. inžinjerijski puk[1]

Komandanti 2. korpusaUredi

Načelnici štaba 2. korpusaUredi

ReferenceUredi

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 Ante Nazor, 2010, str. 195, 196

LiteraturaUredi

 • Nazor, Ante (2010). Zapovjedni vrh JNA (siječanj 1990. - svibanj 1992.), Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. ISBN 978-953-7439-28-6