173. rezervna divizija (Nemačka)

173. rezervna divizija Vermahta formirana je 1. novembra 1939. u Nemačkoj kao 173. divizija. Tokom leta 1943. dobila je status jedinice za obuku i popunu, preimenovana u 173. rezervnu diviziju i prebačena u Hrvatsku.. U sastavu Korpusa "Hrvatska" učestvovala u operacijama protiv NOVJ na teritoriji Srema i Hrvatske.

173. rezervna divizija
Segment Nemačkog Vermahta
Lokacija osnivanja Nemačka
Jačina 10.000 vojnika i oficira
Formacija .
  • 17. rezervni grenadirski puk
  • 231. rezervni grenadirski puk
  • 10. rezervni artiljerijski divizion
  • 46. inženjerijski bataljon
Komandanti
Komandant .
Angažman
Bitke Operacija Ferdinand
Operacija Ferkel

173. rezervna divizija bila je potčinjena štabu 69. rezervnog korpusa. Nakon jesenjih i zimskih operacija Druge oklopne armije protiv NOVJ, februara 1944. 173. rezervna divizija je rasformirana, a njenim delovima popunjene su ostale jedinice armije.

Spoljašnje vezeUredi