151. samoborska brigada

151. brigada grada Samobora nastala je u počecima Rata u Hrvatskoj u sastavu Hrvatske vojske. Opća mobilizacija provedena je 18. 9. 1991., a svoje djelovanje završava 12. 7. 1992. dolaskom UN. Brigada djeluje isključivo na području općine Novska.