Celzijus

(Preusmjereno sa stranice Целзијус)
Formule za konverziju celzijusovih temperatura
Konverzija iz u Formula
celzijusa farenhajt °F = °C × 1.8 + 32
farenhajta celzijus °C = (°F – 32) / 1,8
celzijusa kelvin K = °C + 273.15
kelvina celzijus °C = K – 273.15
Dodatne formule za konverziju
Kalkulator za konverzije jedinica za temperaturu

Stepen celzijusa (simbol: °C) je jedinica za temperaturu nazvana po švedskom astronomu Andersu Celzijusu (17011744), koji je prvi predložio sličan sistem 1742. godine. Celzijusova temperaturna skala je dizajnirana tako da tačka mržnjenja vode bude 0 stepeni, a tačka ključanja 100 stepeni na standardnom atmosferskom pritisku. Nezavisno su istu skalu predložili Elvije iz Švedske (1710), Kristijan od Liona (1743) i botaničar Karol Linej (1740).

Pošto postoji sto graduacija između ove dve tačke, prvobitni termin za ovaj sistem je bio centigrad (100 delova). Godine 1948. ime sistema je zvanično promenjeno u celzijus na devetoj Generalnoj konferenciji težina i mera i u priznanje samom Celzijusu, a i kako bi se uklonila konfuzija izazvana konfliktom zbog korišćenja SI prefiksa centi-. Dok su vrednosti za tačke mržnjenja i ključanja vode ostale približno tačne, prvobitna definicija je neprikladna kao zvanični standard: zavisi od definicije za standardni atmosferski pritisak, koji za uzvrat zavisi od definicije temperature. Sadašnja zvanična definicija za celzijus postavlja 0.01 °C kao trojnu tačku vode i stepen kao 1/273.16 razlike u temperaturi između trojne tačke vode i apsolutne nule. Ova definicija osigurava da jedan stepen celzijusa predstavlja istu temperaturnu razliku kao jedan kelvin.

Anders Celzijus je prvobitno predložio da tačka mržnjenja bude 0 stepeni, a da tačka ključanja bude 100 stepeni.

Celzijusova skala se koristi širom sveta za svakodnevne svrhe. U elektronskim medijima, do kasnih 1980-ih ili ranih 1990-ih, još uvek se često za celzijus govorilo centigrad, pogotovo u vremenskim prognozama na evropskim mrežama kao što su BBC, ITV, i RTÉ. U Sjedinjenim Državama i Jamajci, farenhajt je uobičajena mera.

Konverzija temperatura

uredi

Tri zajedničke temperaturne vage su Celzijus, Fahrenheit i Kelvin. Svaka skala ima svoje upotrebe, pa nije retkost doći u situaciju kada se treba pretvarati iz jedne u drugu. Formule konverzije su jednostavne:

Celzijus do Fahrenheita ° F = 9/5 (° C) + 32
Kelvin do Fahrenheita ° F = 9/5 (K-273) + 32
Fahrenheit do Celzijusa ° C = 5/9 (° F - 32)
Celzijus do Kelvina K = ° C + 273
Kelvin do Celzijusa ° C = K - 273
Fahrenheit do Kelvina K = 5/9 (° F - 32) + 273

Povezano

uredi