Царина представља обавезу увозника-извозника да, у моменту када роба прелази националну границу, плати прописану суму новца у корист државе. Царина представља врсту посредног пореза који се наплаћује када роба прелази царинску линију. Циљ царине није да повећа државни приход, већ заштита домаће производње, нарочито оне која тек почиње да се развија.

Царине предствљају стабилан и дугорочан инструмент регулисања спољне трговине и заштите домаћег тржишта. У већини земаља царинска тарифа се прописује законом. Царинска тарифа не може да се мења од случаја до случаја и према тренутној потреби као други инструменти спољнотрговинске политике.

Врсте царине

uredi

Основна подела царина, по критеријуму кретања робе у односу на национално тржиште, је на увозне, извозне и транзитне царине.

Подела царина према циљу примене је на заштитне, фискалне, прохибативне и реторзивне. Такође, царине могу бити аутономне и уговорне (конвенционалне).

Види још

uredi