Филозофија

Latinična verzija


Филозофија се може дефинисати као покушај разумевања мистерија егзистенције и стварности. Такође покушава разумети природу истине и знања али и наћи основне вредности и важности у животу.

Однос између људског друштва и природе је такође битан део филозофије која покушава створити жељу код особа ка чуђењу, занимању и жељи за разумевањем. Дакле, филозофија је процес анализирања, критиковања, интерпретације и спекулација.

Под философијом Платон разумева активну културу, мудрост која улази y конкретан живот и практичан рад; не мисли он ни на каквог учауреног и непрактичног метафизичара.


Периодизација развоја филозофијеUredi

  1. Античка филозофија ( од VII века п.н.е. до 529 г.)
  2. Средњовековна филозофија (од 529 г. до XV века)
  3. Нововековна филозофија ( од XV века до Хегелове смрти 1831 г. )
  4. Савремена филозофија (од 1831 г. до данас)