Federativna Narodna Republika Jugoslavija

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (skraćeno FNR Jugoslavija ili FNRJ) je država kasnije poznata kao Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Predsednik savezne vlade Josip Broz Tito potpisuje Deklaraciju o proglašenju Republike (29. novembra 1945)

Posle izbora za ustavotvornu skupštinu novembra 1945. godine, država je 29. novembra 1945. preimenovana iz početnog naziva Demokratska Federativna Jugoslavija u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. FNRJ je 1963. godine promenila ime u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija.

Povezano

uredi