Fakultet tehničkih nauka je visokoobrazovna ustanova smeštena u Novom Sadu i deo je Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je osnovan 18. maja 1960, a danas je sa preko 1000 zaposlenih i oko 12000 studenata jedan od najvećih fakulteta u regionu.

Glavna zgrada fakulteta

Istorijat uredi

 
Spomenik Nikoli Tesli

Fakulet tehničkih nauka je osnovan 18. maja 1960. godine odlukom Narodne skupštine, Narodne Republike Srbije kao Mašinski fakultet u Novom Sadu u sastavu Univerziteta u Beogradu. Osnivanjem Univerziteta u Novom Sadu 28. juna 1960. godine fakultet ulazi u sastav tog univerziteta.

Fakultet je počeo da radi u adaptiranoj zgradi Industrijske srednje tehničke škole u Školskoj ulici broj 1 sa 7 profesora i 10 asistenata. Prvi dekan novootvorenog fakulteta je bio profesor Evgenije Čupić, a prvi predsednik Saveta fakulteta bio je Marko Bačlija, dipl. pravnik.

Studije su bile dvostepene sa četvorogodišnjim trajanjem i odvijale su se po nastavnom planu i programu Mašinskog fakulteta u Beogradu.

1962. godine Mašinskom fakultetu ustupljena je zgrada Pedagoškog centra, gde se odvijala nastava na drugoj i starijim godinama studija. Neko vreme je zgrada pripadala Pravnom fakultetu, ali je kasnije vraćena Fakultetu tehničkih nauka. Danas je poznata kao blok F. Dodatnih 890 m2 laboratorijskog i kabinetskog prostora je sagrađeno za Odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Završetkom zgrade mašinskih instituta (1965. god.) stvoreni su uslovi za brži razvoj Mašinskog fakulteta. Školske 1965/66. god. prelazi se na jedinstvene studije i novi nastavni plan sa petogodišnjim trajanjem.

Izgradnjom zgrade nastavnog bloka i kule 1968. godine, poboljšani su uslovi za rad i omogućen je upis većeg broja studenata na prvu godinu studija. Od 1971. god. na Fakultetu počinju studije elektrotehnike i građevinarstva kao odeljenja odgovarajućih fakulteta u Beogradu.

Odlukom Skupštine AP Vojvodine 22. aprila 1974. godine Mašinski fakultet prerasta u Fakultet tehničkih nauka sa tri odseka:

  • Mašinski
  • Elektrotehnički
  • Građevinski

Dekan u to vreme bio je profesor Živojin Ćulum.

Da bi se rešili problemi koje je Fakultet imao, grad Novi Sad je 1979. predao Fakultetu bivšu Tvornicu mašinskih delova (TMD).

Školske 1978/79. godine mašinski odsek počeo je nastavu na smeru za proizvodno mašinstvo u Kikindi. Institut za hidrauliku i saobraćaj inicira 1979/80. pokretanje studija saobraćajne struke na ovom fakultetu. 1987. god. formiran je Centar za upravljanje velikim sistemima pod pokroviteljstvom Uneska.

Studije arhitekture su počele školske 1996/97. Zbog potreba ovog smera dograđen je četvrti sprat u nastavnom bloku. Gradnja je započela 13. jula 1998, a radovi su završeni 7. decembra 1998.

Od školske 1999/2000. dolazi promena, kada počinju studije grafičkog inženjerstva i dizajna, poštanskog saobraćaja i telekomunikacija, inženjerskog menadžmenta i inženjerstva zaštite životne sredine. Od školske 2002/2003., kao interdisciplinarni smer, počele su studije mehatronike.

Fakultet danas uredi

Osnovne studije se izvode u okviru 9 struka na 38 smerova na srpskom jeziku i na 2 struke na engleskom jeziku.

Specijalističke studije su organizovane na 8 usmerenja, a magistarske studije na 47 smerova. Fakultet tehničkih nauka je naučno–obrazovna institucija sastavljena od 38 katedri, 13 instituta – odseka, 6 naučno stručnih centara i 6 zajedničkih stručnih službi.

Fakultet je lociran u centru kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Čine ga 7 zgrada na preko 29.000 m2 prostora. Od januara 2007. godine počinje sa gradnjom još jedne zgrade od 10.000 m2

Od 7 nastavnika i 10 asistenata prerastao je u jedan od najvećih fakulteta u Srbiji sa preko 1000 zaposlenih i oko 12000 studenata. Do sada je diplomiralo preko 7.500, magistriralo više od 400 i doktoriralo više od 170 kandidata.

Fakultet je prvi u bivšoj Jugoslaviji sertifikovao svoj sistem kvaliteta prema međunarodnim standardima ISO 9001 kod Saveznog zavoda za standardizaciju i kod Međunarodne sertifikacione organizacije RWTÜV iz Esena u Nemačkoj.

Dužnost dekana trenutno obavlja profesor doktor Rade Doroslovački.

Dekanat uredi

Šefovi departmana uredi

Odsek/institut Šef
01. Proizvodno mašinstvo prof dr Dragoje Milkić
02. Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo prof dr Ferenc Časnji
03. Energetika i procesna tehnika prof dr Milan Dimić
04. Tehnička mehanika prof dr Teodor Atanacković
05. Industrijsko inženjerstvo i menadžment prof dr Stevan Stankovski
06. Energetika, elektronika i telekomunikacije prof dr Veljko Malbaša
07. Računarstvo i automatika prof dr Miroslav Popović
08. Građevinarstvo prof dr Radomir Folić
09. Saobraćaj prof dr Đorđe Kopić
10. Arhitektura prof dr Darko Reba
11. Grafičko inženjerstvo i dizajn prof dr Dragoljub Novaković
12. Inženjerstvo zaštite životne sredine prof dr Đorđe Bašić
13. Osnovne discipline u tehnici prof dr Mila Stojaković

Odseci uredi

Odsek za Računarstvo i automatiku organizuje studije iz oblasti:

  • računarske nauke
  • informatika
  • automatika
  • upravljanje sistemima
  • računarska tehnika
  • računarske komunikacije

Odsek je u školskoj 2002/2003. godini izvršio modifikaciju nastavnog plana i programa sa ciljem uvođenja najsavremenijih oblasti računarstva i upravljanja sistemima kao i prilagođavanje Bolonjskoj deklaraciji. Plan i program nastave na Odseku posebno potencira sticanje znanja potrebnih za projektovanje i implementaciju internet baziranih sistema, biomedicinskog inženjeringa i računarski baziranih tehničkih sistema.

Odsek sarađuje sa velikim brojem univerziteta iz Nemačke, Danske, Grčke, Velike Britanije i SAD.

Preciznije usmeravanje obrazovnih sadržaja a time i osposobljavanje inženjera da se odmah nakon zavšenih studija punim kapacitetom uključe u profesionalne aktivnosti na radnom mestu, ostvaruje se kroz smerove, koja ima tru:

Politika odseka je da studente, počev od treće godine studija, uvodi u istraživački rad kroz seminarkse radove, projekte i fakultativne kurseve.

Izdavačka delatnost uredi

Fakultet tehničkih nauka se izdavačkom delatnošću bavi od svog osnivanja. Međutim, sistematično i organizovano izdavanje publikacija započeto je 1996. god., kada su FTN i knjižara “STYLOS” Novi Sad, osnovali ediciju “Tehničke nauke”. Od 2001. god. FTN je sam preuzeo brigu o izdavanju edicije. Do 2002. god, u okviru edicije “Tehničke nauke” štampani su isključivo osnovno i pomoćni udžbenici. Od 2002. edicija se grana u dve edicije – “Edicije tehničke nauke – udžbenici” i “Edicije tedžničke nauke – monografije”

Do sada je u okviru “Edicije tehničke nauke – udžbenici” štampano 114 udžbenika, a u okviru “Edicije tehničke nauke – monografije” 14 monografija.

Glavni i odgovorni urednik edicije zaključno sa brojem 31 je bio dekan profesor dr Dušan Petrovački, a od broja 32 dekan profesor dr Ilija Ćosić.

Vanjske veze uredi