Spisak srpskih epskih narodnih pesama obuhvata srpske epske narodne pesme razvrstane po ciklusima, od kojih je najčuveniji Kosovski ciklus.

Za neke od narodnih epskih pesama je sačuvano i ime izvođača ("autora") od koga su zabeležene.

Neistorijski ciklus uredi

 • Bog nikom dužan ne ostaje (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Braća i sestra (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ko krsno ime slavi, onom i pomaže (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ognjena Marija u paklu00 (Vuk Karadžić, 1845.)
  • Ognjena Marija u paklu, ali drukčije
 • Sveti Nikola|Sveti Nikola (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sveci blago dijele (Vuk Karadžić, 1845.)

Pretkosovski ciklus uredi

 • Ban Milutin i Duka Hercegovac (Vuk Karadžić, 1814.)
 • Banović Strahinja (pevač Starac Milija,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Darovi svetog Jovana Vladimira
 • Dijete Jovan i ćerka cara Stefana
 • Dušan hoće sestru da uzme (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Dušanova (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1814.)
 • Ženidba kneza Lazara (Vuk Karadžić, 1814.)
 • Ženidba kralja Vukašina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Ravanice (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Zidanje Skadra (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1814.)
 • Kako se krsno ime služi (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kralj Vladimir i Sveti Naum
 • Milan-beg i Dragutin-beg
 • Miloš u Latinima (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Nahod Momir (pevačica Slepa Živana,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Put kralja Vladimira
 • Sveti Savo (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Dušanova
 • Smrt cara Uroša
 • Tri dobra junaka
 • Udaja sestre Dušanove (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Uroš i Mrnjavčevići (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Car Duklijan i Krstitelj Jovan
 • Car Kostantin i đače samouče
 • Carica Milica i zmaj od Jastrepca (Vuk Karadžić, 1845.)

Pesma o kralju Budimiru (Miloś Milojević)

Kosovski ciklus uredi

Glavni članak: Kosovski ciklus
 • Kneževa večera
 • Kneževa kletva|Kneževa kletva
 • Kosančić Ivan uhodi Turke
 • Kosovka devojka (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Kosovka djevojka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kosovski boj|Kosovski boj
 • Musić Stevan (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Obretenije glave kneza Lazara (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Propast carstva srpskoga (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sluga Milutin
 • Smrt majke Jugovića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Miloša Dragilovića (Obilića)
 • Car Lazar i carica Milica (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Car Lazar se privoleva carstvu nebeskom
 • Carica Milica i Vladeta vojvoda (Vuk Karadžić, 1845.)

Pesme o Marku Kraljeviću uredi

 • Djevojka nadmudrila Marka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Sestra Leke kapetana (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Marka Kraljevića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Lov Markov sa Turcima
 • Marko Kraljević i 12 Arapa (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Alil-aga (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Arapin (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i beg Kostadin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i brat mu Andrijaš (Valtazar Bogišić, 1878.)
 • Marko Kraljević i Zekavica Igor (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i vila (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Krstić Matija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Vuča dženeral (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Đemo Brđanin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i kći kralja Arapskoga (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Ljutica Bogdan (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Mina od Kostura (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Musa Kesedžija (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i orao
 • Marko Kraljević i soko (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević i Filip Madžarin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević u Azačkoj tamnici (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko Kraljević ukida svadbarinu (anonimna slepa pevačica,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko pije uz ramazan vino (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Marko poznaje očinu sablju (pevač Tešan Podrugović,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Oranje Marka Kraljevića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Kraljevića Marka (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Turci u Marka na slavi (Vuk Karadžić, 1845.)

Pokosovski ciklus uredi

 • Orao se vijaše nad gradom Smederevom (Najstariji sačuvani zapis srpske narodne pesme 1497. godine)
 • Bolani Dojčin (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Dioba Jakšića
 • Đurđeva Jerina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ženidba Đurđa Smederevca
 • Ženidba Popović Stojana
 • Ženidba Maksima Crnojevića (pevač Starac Milija,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Kad je Vuk Ognjeni umro šta je naredio na samrti (V. Bogišić, Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa, knj. prva, Beograd 1878, br. 16)
 • Margita djevojka i vojvoda Rajko (pevač Starac Raško,[1] zabeležio Vuk Karadžić)
 • Oblak Radosav (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Oslobođenje Beča od Turaka
 • Porča od Avale i Zmajognjeni Vuk (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt vojvode Kajice
 • Smrt vojvode Prijezde (pevačica Slepa Jeca,[1] zabeležio Vuk Karadžić, 1845.)
 • Smrt Maksima Crnojevića

Hajdučke i uskočke pesme (1500-1700) uredi

Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore uredi

 • Boj na Mišaru
 • Boj na Salašu
 • Boj na Čokešini
 • Ženidba Todora od Stalaća (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Knez Ivan Knežević
 • Lazar Mutap i Arapin
 • Perović Batrić
 • Početak bune protiv dahija
 • Rastanak Kara-Đorđija sa Srbijom
 • Tri sužnja
 • Uzimanje Užica

Nerazvrstane uredi

 • Dunav se Savom oženio (Erlangenski rukopis, 1925.)
 • Đakon Stefan i dva anđela (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Žali Zare da žalimo
 • Zaručnica Laza Radanovića (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Jovan i divski starješina (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Jurišić Janko (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Kumovanje Grčića Manojla (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ljutica Bogdan i vojvoda Dragija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Mujo i Alija (Vuk Karadžić, 1845.)
 • Ni zorice, ni bijela danka (Erlangenski rukopis, 1925.)
 • Popijevka Radića Vukojevića (Bogišićev zbornik, 1878.)
 • San carice Milice
 • Sekula se u zmiju pretvorio (Vuk Karadžić, 1845.)

Izvori uredi

Reference uredi

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi