Релативна висина

Релативна висина је разлика између апсолутних висина две тачке на Земљној површини. Израчунава се простим упоређивањем добијених података за посматране јединице. Релативна висина се најчешће изражава за вулкане, који се налазе на невулканским основама. Наиме, бројни су примери попут Чимбораса, Попокатепетла и др. Вулкан Чимборасо у Еквадору има апсолутну висину од 6.272 метара, док је његова стварна, тј. релативна висина само 2300 метара. Разлог томе је што се налази на планинским венцим Анда и издиже се са невулканске подлоге. Попокатепетл је висок 5.452, тј. 3.000 метара. Са друге стране вулкан Етна се налази на вулкансој основи па је његова апсолутна висина једнака релативној и износи 3.263. метра,

Попокатепетл

Види још uredi

Литература uredi

  • Мастило, Наталија (2005): Речник савремене српске географске терминологије, Географски факултет, Београд.
  • Петровић, Д. и Манојловић П. (2003): Геоморфологија, Географски факултет, Београд