Opština Žagubica

(Preusmjereno sa stranice Општина Жагубица)
Opština Žagubica
Opšte informacije
Površina (2004.)
Poljoprivredna površina ¹
Šume
760 km²
36.773 ha

36.421 ha
Stanovništvo (2002.) 14.823 stanovnika
Prirodni priraštaj (2004.) --7,2 %
Broj naselja 18
Položaj
Administrativna jedinica Centralna Srbija
Okrug Braničevski okrug
Sedište opštine Žagubica
Ostalo
Dužina puteva (2004.) 204 km
Broj zaposlenih stanovnika (2004.) 1.867
Broj osnovnih škola (2003/2004)
Broj učenika
16

1.133
Broj srednjih škola (2003/2004)
Broj učenika
1

277
podaci su preuzeti sa sajta republičkog zavoda za statistiku Republike Srbije
¹ društvena i individualna poljoprivredna gazdinstva

Opština Žagubica je opština koja pripada Braničevskom okrugu u Srbiji. prostire se na 760 km2 i u administrativnom pogledu skoro u potpunosti pripada području Homolja koje obuhvata 733 km2. Homolje i opština Žagubica predstavljaju manju geografsku oblast u istočnoj Srbiji, jasno ograničenu planinskim vencima sa svih strana.

Od Zvižda na severu odvajaju je Homoljske planine (940m), od Resave na jugu venac Beljanice (1336m), od crnorečkog basena na istoku masiv Crnog Vrha (1027m) i od ravničarske donje Mlave na zapadu Gornjačke planine (825m). Tako uokvirena geomorfološka celina sastoji se iz dva dela: Žagubičke kotline na istoku i Krepoljinsko - Krupajske kotline na zapadu. Teritorija opštine Žagubica ima izgled nepravilnog pravougaonika postavljenog u pravcu istok-jugoistok-zapad-severozapad, dužina oko 35 km, dok najveća širina iznosi 26 km. Granica prema susednim opštinama uglavnom ide preko najistaknutijih vrhova planinskih venaca. Tako, prema Zviždu granica se proteže vododelnicom izmedju Mlave i Peka, od Omana na jugoistoku do Rakove bare i Velikog štubeja. Granica prema Donjoj Mlavi proteže se grebenom Sumorovca i Vukana, a južnije od Mlave preko Karaule, Velikog vrha i površi Bele reke. Južna granica, prema Resavi, pruža se preko Sokolice, grebena Beljanice sve do vrha Kapa na istoku. Opština Žagubica graniči se sa opštinama Petrovac, Despotovac, Bor, Majdanpek i Kučevo. Opština Žagubica sa svojih 17000 stanovnika prostire se na 760 km2 i u administrativnom pogledu skoro u potpunosti pripada području Homolja koje obuhvata 733 km2. Gustina naseljenosti na m2 iznosi 22 stanovnika.

Na osnovu popisa pokrajine Braničevo, iz 1467. godine u Homolju je bilo 18 sela sa 171 kućom. Od tog broja danas pod istim imenom postoje 5 naselja: Laznica, Osanica, Izvarica, Milatovac i Josanica; 5 pod drugim imenom (Sige, Suvi Do, Žagubica, Ribare, i Breznica); dok ostalih 8 naselja više ne postoje (Gospođince, Pesčanica, Preslab, Zagrađe, Gornja Bresnica, Košarna, Dolnji Cerkar i Libijan).

Naselje Žagubica je upravno, privredno, zanatsko, zdravstveno i školsko središte Homolja, odnosno istoimene opštine. Nalazi se na nadmorskoj visini od 315 m, i ima oko 4000 stanovnika.