Naselje

(Preusmjereno sa stranice Насеље)

Naselje, ljudska naseobina, u davna vremena je sintropogeografska teritorijalna jedinica, čija je osnovna , čije se stanovništvo pretežno bavi stočarstvom i ratarstvom, tj. primarnim djelatnostima (ruralno naselje), a koje može biti, zavisno od terena:

Naselje
a) zbijenog tipa;
b) raštrkanog tipa (brdovita područja Like);
c) naselja u nizu, koja se pružaju niz ulicu, kakvih imamo po Slavoniji.
2. Grad, urbano naselje čije se stanovništvo bavi nepoljodjelskim djelatnostima, odnosno u industriji, obrazovanju, prometu i raznim uslužnim djelatnostima, to su sekundarne, tercijarne i kvartalne djelatnosti, njemu gravitiraju i prigradska naselja. Gradsko naselje u sebi sadržava stambene, javne, industrijske, športske, gospodarske i komunikacijske objekte, te uz njih obilježavaju i drugi prateći objekti kao: parkovi, groblja i kulturni i povijesni spomenici.

Već prema drugim fenomenima, tip naselja može biti uvjetovan i nacionalnom posebnošću, stanjem privrednog razvoja kao i prirodnim bogatstvima. Takozvano mješovito naselje uvjetovano je blizinom grada, u kojem znatan dio stanovništva napušta poljoprivredu i stočarstvo te odlazi na rad u grad gdje se bave sekundarnim, kvartalnim i tercijarnim djelatnostima.

Tipovi gradova i sela kakve danas nalazimo diljem svijeta su: europski ili srednjoeuropski, anglo-američki, istočnoeuropski, južno-europski, latinskoamerički, orijentalni, indijski i istočno-azijski.