Mala enciklopedija Prosveta

Mala enciklopedija Prosveta je bila enciklopedija koju je izdavala izdavačka kuća Prosveta.

Izdanja Uredi

Prvo izdanje Uredi

Prvo izdanje brojalo je dve knjige objavljene 1959.

Članci/slova Godina
objavljivanja
Broj
stranica
1 A-Lj 1959. 796
2 M-Š 1959. 1066

Drugo izdanje Uredi

Drugo izdanje brojalo je dve knjige objavljene 1968-69.

Članci/slova Godina
objavljivanja
Broj
stranica
1 A-Lj 1968. 970
2 M-Š 1969. 982

Treće izdanje Uredi

Treće izdanje brojalo je tri knjige objavljene 1978.

Članci/slova Godina
objavljivanja
Broj
stranica
1 A-J 1978. 798
2 K-P 1978. 942
3 R-Š 1978. 753

Četvrto izdanje Uredi

Četvrto izdanje brojalo je tri knjige objavljene 1986.

Članci/slova Godina
objavljivanja
Broj
stranica
1 A-J 1986. 1007
2 K-Pn 1986. 1016
3 Po-Š 1986. 1019