Kanal Dunav – Tisa – Dunav

Kanal Dunav – Tisa – Dunav je jedinstveni sistem kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta; kao i plovni put, za otpadne vode, za turizam, lov i ribolov. Sistem kanala koji se protežu na oko 12.700 km², između reka Dunav i Tisa, u Bačkoj i Banatu, na teritorije Vojvodine.

Kanal Savino Selo-Novi Sad kod naselja Rumenke

Ukupna dužina kanala je 929 km, uključujući nove i stare kanale i pritoke koje su bile cele ili declom obnovljene i integrisane u sistem kanala. U mreži kanala postoje 51 objekta - 24 kapije, 16 predvodnica, 5 sigurnosnih kapija, 6 pumpi, kao i 180 mostova. Ova mreža omogućava sušenje oko 700.000 ha zemnjišta i navodnjavanje 50.000 ha. Moguća plovidba kanalom je 664 km. U sistemu kanala nalazi se 14 luka za utovar-istovar tereta.

Od 1958-1976 rađena je rekonstrukcija, kao i novi kanali u postojećem sistemu kanala koji su pravljeni još za vreme Austro-Ugarske, tada poznato pod imenom Ferenc čatorna (Ferenc-csatorna). U tom periodu sagrađeno je 84 mosta - 62 za vozila, 19 za železnicu i 3 pešačka mosta. Jedna od najznačajnih građevina na kanalu je brana kod Novog Bečeja na Tisi, koja reguliše vodostaj i navodnjava oko 300.000 ha zemljišta u glavnom kanalu u Banatu.

Sistem manjih kanala koji čine kanal DTD
Ukupna dužina (km) Plovno (km) Neplovno (km)
Begeč-Bogojevo 90.0 90.0 -
Vrbas-Bezdan 90.0 89.9 -
Novi Sad-Savino Selo 80.9 80.9 -
Bajski kanal 39.1 39.1 -
Odžaci-Sombor 12.7 12.7 -
Bački Petrovac-Karavukovo 52.0 52.0 -
Prigrevica-Bezdan 31.7 31.7 -
Kosančić-Mali Stapar 21.1 21.1 -
Jegrička 65.4 - 65.4
# Bačka (ukupno) 420.8 355.4 65.4
Banatska Palanka-Novi Bečej 147.3 147.3 -
Begej 34.6 34.6 -
Plovni Begej 31.4 31.4 -
Stari Begej 37.1 - 37.1
Kikindski kanal 50.3 32.0 18.3
Zlatica 35.0 - 35.0
Tamiš 116.8 3.0 113.8
Karašac 5.8 - 5.8
Brzava 19.9 - 19.9
Moravica 17.4 - 17.4
Rojga 12.6 - 12.6
# Banat (ukupno) 508.2 248.3 259.9
# Ukupno 929.0 603.7 325.5

Eksterni linkovi

uredi