Glagoljska misa

(Preusmjereno sa stranice Глагољска миса)

Glagoljska misa (češki: Glagolská mše ili ponekad Mša glagolskaja) se odnosi na Mša glagolskaja, kompoziciju za soliste, dvojni hor i orkestar Leoša Janačeka. Bila je završena 15. oktobra 1926, a prvi put misa je izvedena u Br(i)nu Jaroslavom Kvapilom 5. decembra 1927.

Postoje neke druge kompozicije tog žanra Ferstera, Skugerskog, Grečaninova, Vidermana i u poslednje vreme Jana Kržesadla. To su bile romantički izražaji panslovenskih dela, šta se može odnositi i na misu Janačeka, koji je bio nevernik. Jezik mise nije latinski, nego staroslovenski.

Janaček je bio pobornik panslavizma i ova misa se smatra slavljenjem slovenske kulture. Povezana je i sa Kamilom Steslovom, velikim ljubavi Janačeka.

Struktura dela uredi

8 dela su:

  1. Úvod [Orkestar]
  2. Gospodi pomiluj [Kyrie]
  3. Slava - Gloria
  4. Vĕruju - Credo
  5. Svet - Sanctus
  6. Agneče Božij - Agnus Dei
  7. Varhany sólo (Postludium) [Solo orgulje]
  8. Intrada [Exodus]