Генски фонд

Генски фонд (генофонд) биолошке врсте или популације представља комплетан сет појединачних алела свих гена живих чланова те врсте или популације.[1]

Може се дефинисати и као скуп гена у гаметима јединки које образују неку популацију (врсту).

РеференцеUredi

  1. Harlan, J.R.; Wet, J.M.J.d. (1971). "Toward a Rational Classification of Cultivated Plants". Taxon 20 (4): 509–517. doi:10.2307/1218252.