Žuto

boja
(Preusmjereno sa stranice Žuta boja)
Za ostala značenja, vidi Žuto (razvrstavanje).

Žuta boja je osnovna primarna boja (uz plavu i crvenu) i također osnovna komplementarna boja (uz cijan i magentu). Nastaje aditivnim miješanjem sljedećih boja: crvena i zelena. Ima oznaku 1000 do 1037 u RALovu sistemu boja Žuta boja je:

Žute boje

Žuta boja ima talasnu dužinu od 570 do 590 nm. Asocira na blizinu, toplotu i lakoću. Ne utiče bitnije na fiziološke parametre čoveka i radnu sposobnost. Donekle deluje uravnotežavajuće.

U društvenom životu koristi se termin „žuta štampa“ kojim se označavaju senzacionalistička štampa, pornografija i štampa koja uopšte podilazi „nižem ukusu“ publike zarad finansijske dobiti.