Župnik je svećenik kome je povjerena pastoralna skrb nad župnom zajednicom. Glavna župnikova zadaća u životu zajednice je propovijedanje i navještavanje evanđelja te afirmiranje euharistije i udovoljavanje sakramentalnim potrebama vjernika župne zajednice. Osim toga, župnik upravlja župnim dobrima i predstavlja župu u pravnim stvarima.