Ljudski štit

(Preusmjereno sa stranice Živi štit)

Ljudski štit ili živi štit je izraz koji najčešće opisuje praksu kojom jedna od strana u nekom oružanom sukobu namjerno stavlja neborce (civile) oko sebe ili druge borbene mete kako bi na taj način odvratila neprijateljski napad. U širem smlslu može označavati aktivnosti kojim kriminalci nastoje spriječiti vlastito hapšenje ili likvidaciju tokom izvršenja nekog krivičnog djela ili talačke krize.

Ova tehnika se smatra nezakonitom u ratovanju prema Ženevskim konvencijama i Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda te se stoga može iskoristiti kao podloga za optužnicu za ratni zločin.[1]

Ljudski štit se u nekim slučajevima može koristiti kao taktika dijela nevladinih organizacija, odnosno pri čemu sami aktivisti dobrovoljno postaju ljudski štit kako bi spriječili eskalaciju nasilja ili djelovanje policije u nekim situacijama.

Vidi još Uredi

Izvori Uredi