Žežnička greda

Žežnička greda (1477 m) je prva zapadna uzvisina na istoku prve velike krivine izvorišnog toka Ilomske i njenih pritoka (Barnice i drugi potoci) i zapadno od gornjeg toka Pljačkovca. Pruža se u pravcu jugozapad-sjeveroistok.[1][2][3]

Žežnička greda nalazi se u jugozapadnom nizu visova u masivu Vlašića (vrh 1943 m), koji se nastavlja u Obadalište (1466 m) i Blatnicu (sa istoimennim naseljem). Na sjeveru-sjeverozapadu su Lisina i Široki jarak sa potokom koji se ulijeva u Ilomsku, a na jugu izvorišni dio Ugrića, Ravna planina (1432 m), sa Srnećim brdima (1502 m).

Na ovoj šumovitoj planini dominiraju četinarske sastojine uz mjestimično miješanje sa bukovo-jelovo-smrčevim zajednicama. Grebenom Žežničke grede pruža se razvođe između potoka koji se ulijevaju u Ilomsku i Crnu rijeku (sjeverno) i Ugar sa Pljačkovcem (na južnim pozicijama).

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. http://www.kartabih.com/
  2. Vojnogeografski institut, Ed. (1962): Mudrike (List karte 1:25.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd / Military Geographical Institute, Ed. (1962): Mudrike (map sheet 1: 25.000, Contour lines at 20 m). Military Geographical Institute, Belgrade.
  3. Mučibabić B., ur. (1998). Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Geodetski zavod BiH. ISBN 9958-766-00-0.