Fokus

(Preusmjereno sa stranice Žarište)

Fokus ili žarište je u geometrijskoj optici točka u kojoj se sijeku svjetlosne zrake paralelne optičkoj osi sabirne leće ili udubljenog zrcala. Kod rastresne leće ili ispupčenog zrcala žarište je točka iz koje zrake prividno dolaze nakon loma ili odbijanja. Položajem žarišta određena je i najvažnija karakteristična veličina optičkog elemenata ili sustava – žarišna duljina.

Žarište F i žarišna duljina f sabirne i rastresne leće te udubljenog i ispupčenog zrcala