Žaba i vol je basna koja se pripisuje Ezopu. U toj priči je protagonist otresita žaba koja se pokušava napuhati kako bi postigla veličinu vola, ali se rasprsne prije nego što joj to može poći za rukom. Kao moralna pouka na kraju basne se navodi:

Sva stvorenja ne mogu postati velika kao što misle.

U drugim varijantama basne bahata žaba je ili kralj žaba ili majka žaba.

  • Sesame Street je sadržavala u epizodu u kojoj je basna prikazana u obliku animiranog filma koga je napravio Etienne Delessert.


V. takođerUredi